Ηλιακή Θέρμανση

Μπορούμε τοποθετώντας ηλιακούς συλλέκτες στη στέγη ενός κτιρίου και συνδέοντάς τους με το κατάλληλο δίκτυο σωληνώσεων το οποίο θα διατρέχει ολόκληρο το χώρο μας να πετύχουμε την ιδανική προθέρμανσή του αφού το νερό που κυκλοφορεί μέσω των σωληνώσεων θα μεταδίδει θερμότητα. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται χρήση και ενός δευτερεύοντος συστήματος το οποίο συμπληρώνει το πρώτο. Αυτό μπορεί να είναι είτε ένας λέβητας αερίου, είτε ένας λέβητας πετρελαίου είτε ακόμα και μία αντλία θερμότητας.

Αν επιθυμείτε μία νέα συνδυαστική εγκατάσταση (π.χ. εγκατάσταση ενός λέβητα αερίου ο οποίος θα συνδυαστεί με ένα δίκτυο σωληνώσεων και ηλιακούς συλλέκτες) για προθέρμανση και θέρμανση του χώρου σας, ή αν επιθυμείτε μία πρόσθετη εγκατάσταση ηλιακής θέρμανσης η οποία θα συνδεθεί με μία ήδη υπάρχουσα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.