ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Υδραυλικές εργασίες, υδραυλικές εγκαταστάσεις MGPS. Ο ευρύς τομέας των υδραυλικών εγκαταστάσεων εμπεριέχει, σε πρώτο επίπεδο την ύδρευση, την αποχέτευση και την αποχέτευση των όμβριων υδάτων. Αναλαμβάνουμε την επισκευή βλαβών και την εκ νέου δημιουργία στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των παροχών ύδρευσης και αποχέτευσης οποιουδήποτε κτηρίου καθώς και τη δημιουργία ή επισκευή του δικτύου πυρόσβεσης του κτηρίου σας παρέχοντας ιδέες και λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις του χώρου σας.

ΥΔΡΕΥΣΗ

Εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης για διανομή νερού με συλλέκτη ή κλασικό δίκτυο, επισκευή μπάνιου, κουζίνας...

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης σε νέο οίκημα. Αντικατάσταση παλαιού δικτύου αποχέτευσης με νέο...

ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ

Εγκατάσταση σωληνώσεων για δρομολόγηση των όμβριων υδάτων στο δρόμο....

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

Τοποθέτηση φίλτρου νερού στην κεντρική παροχή ύδρευσης του οικήματος με σκοπό την παροχή φιλτραρισμένου καθαρού...

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τοποθέτηση πιεστικού μηχανήματος σε οικήματα όπου η πίεση του νερού είναι περιορισμένη και...