Όμβρια Ύδατα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη ή έστω η λανθασμένη δρομολόγηση των όμβριων υδάτων (βρόχινων νερών) μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε ένα οίκημα, σας παρέχουμε τη δυνατότητα εγκατάστασης ενός δικτύου σωληνώσεων για τη σωστή δρομολόγηση των νερών της βροχής στο δρόμο είτε κατά την κατασκευή ενός νέου κτιρίου είτε ακόμα αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα λάθους το οποίο προκαλεί λιμνάζοντα νερά σε σημείο που δεν πρέπει.

Στην περίπτωση κατασκευής ενός νέου οικήματος ή ανακαίνισης ή παρουσίας οποιασδήποτε βλάβης που χρήζει επισκευής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.