Πιεστικά Δικτύου Ύδρευσης

Πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση και χρήση πιεστικού μηχανήματος σε κάποιο οίκημα καθώς η πίεση του νερού που μας προσφέρεται από το δίκτυο της εταιρείας παροχής ύδρευσης δεν είναι ικανοποιητική, είτε γιατί πρόκειται για ένα οίκημα που βρίσκεται στον έκτο όροφο για παράδειγμα, είτε γιατί η πίεση του δικτύου στην περιοχή όπου βρίσκεται το οίκημα είναι περιορισμένη. Με τη χρήση του πιεστικού μηχανήματος επιτυγχάνεται αύξηση της πίεσης του νερού που παρέχεται  από όλες τις βρύσες του οικήματος.

Αν επιθυμείτε την τοποθέτηση πιεστικού μηχανήματος στην κεντρική παροχή του σπιτιού σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.