Μελέτη & εγκατάσταση γεωθερμίας

Μελέτη & εγκατάσταση γεωθερμίας από την MGPS Αθήνα. Η γεωθερμία είναι η αποθηκευμένη στο υπέδαφος ανεξάντλητη, φυσική , θερμική ενέργεια με θερμοκρασίες που ξεκινούν από τους 18 °C και φθάνουν τους 350 °C. Το θερμοκρασιακό επίπεδο του οποίου κάνουμε χρήση για θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι σχετικά χαμηλό από 25 °C – 80 °C. Ενώ μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και θερμοκρασίες μικρότερες των 25 °C προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουμε για παραγωγή ψύξης στο χώρο μας.

Η εγκατάσταση που κάνουμε για την εκμετάλλευση της αβαθούς γεωθερμίας σε οικιακές κατασκευές αξιοποιεί τη σταθερότητα των θερμοκρασιών του υπεδάφους για να μεταφέρει τη θερμότητα είτε από το υπέδαφος προς τον κλιματιζόμενο χώρο είτε από τον κλιματιζόμενο χώρο προς το υπέδαφος. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή ο γεωεναλλάκτης μεταφέρει τη θερμότητα από το θερμότερο σημείο στη γεωθερμική αντλία θερμότητας η οποία με τη σειρά της την αποδίδει στο ψυχρότερο σημείο. Έτσι το χειμώνα μεταφέρεται η θερμότητα του υπεδάφους στον κλιματιζόμενο χώρο, ενώ το καλοκαίρι διενεργείται η αντίστροφη διαδικασία.

Το κλειστό δίκτυο σωληνώσεων που απαιτείται για την αξιοποίηση της γεωθερμίας κατασκευάζεται σε σκάμμα περιμετρικά του κτιρίου σε βάθος περίπου μέχρι 2.5m , ενώ δεν υπάρχουν κόστη συντήρησης (για το εν λόγω σύστημα ψύξης – θέρμανσης). Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μία οικολογική λύση χωρίς εκπομπές ρύπων με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος κατανάλωσης ρεύματος, αφού υποβοηθάται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έχουμε μια ιδιαίτερα ελκυστική λύση.

Αν επιθυμείτε μία νέα συνδυαστική εγκατάσταση (π.χ. γεωθερμία η οποία  θα συνδυαστεί με ένα δίκτυο σωληνώσεων και ηλιακούς συλλέκτες) για προθέρμανση και θέρμανση ή ψύξη του χώρου σας, ή αν επιθυμείτε μία πρόσθετη εγκατάσταση γεωθερμίας η οποία θα συνδεθεί με μία ήδη υπάρχουσα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα έκδοσης μελέτης σχετικής με τις ανωτέρω εργασίες.