Προμήθεια και εγκτάσταση αντλίας θερμότητας

Προμήθεια και εγκτάσταση αντλίας θερμότητας με αξιοπιστία από την εταίρια MGPS. Η αντλία θερμότητας είναι ένα σύστημα ψύξης θέρμανσης το οποίο λειτουργεί με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος κατανάλωσης ρεύματος και δύναται να λειτουργήσει με οποιοδήποτε τερματικό για θέρμανση και με ενδοδαπέδιο δίκτυο σωληνώσεων και fan coils για ψύξη ή θέρμανση.

Μπορεί ωστόσο να λειτουργήσει συνδυαστικά με ηλιακή ενέργεια και με γεωθερμία αυξάνοντας το κόστος εγκατάστασης αλλά μειώνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος λειτουργίας με την αξιοποίηση των «πράσινων» πηγών ενέργειας, βοηθώντας έτσι στη γρηγορότερη απόσβεση χρημάτων από την εγκατάσταση.

Αποτελεί μια πολύ καλή λύση όχι μόνο για νέο οίκημα αλλά και για οίκημα στο οποίο διενεργείται ανακαίνιση αφού λειτουργεί χωρίς να έχει απαίτηση εξωτερικών σωληνώσεων ή καμινάδας αφού δεν παράγει ρύπους. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας αυτήν την πηγή ενέργειας μπορούμε να παράγουμε και ζεστό νερό χρήσης καθόσον η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία.

Αν επιθυμείτε μία νέα συνδυαστική εγκατάσταση (π.χ. εγκατάσταση αντλίας θερμότητας η οποία  θα συνδυαστεί με ένα δίκτυο σωληνώσεων και ηλιακούς συλλέκτες) για προθέρμανση και θέρμανση ή ψύξη του χώρου σας, ή αν επιθυμείτε μία πρόσθετη εγκατάσταση αντλίας θερμότητας η οποία θα συνδεθεί με μία ήδη υπάρχουσα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα έκδοσης μελέτης σχετικής με τις ανωτέρω εργασίες.