Ύδρευση

Στις βασικές υδραυλικές εργασίες που αφορούν την ύδρευση ενός κτιρίου είναι η εγκατάσταση ενός δικτύου ύδρευσης είτε με συλλέκτη για διανομή νερού είτε ενός κλασικού δικτύου. Παράλληλα, στις περαιτέρω εργασίες συγκαταλέγονται αυτές που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την κατασκευή του μπάνιου και της κουζίνας, την τοποθέτηση των ειδών υγιεινής και των αξεσουάρ (νιπτήρας, λεκάνη, μπανιέρα, ντουζιέρα, καζανάκι εντοιχισμένο ή όχι, μπαταρία κουζίνας και μπάνιου) και την τοποθέτηση boiler για παροχή ζεστού νερού χρήσης. Σημειώνεται δε, πως υπάρχουν boiler διπλής ή τριπλής ενέργειας με δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης σε δύο πηγές ενέργειας (π.χ. κεντρική θέρμανση με ηλιακούς συλλέκτες) και έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων από την κατανάλωση ενέργειας ή καυσίμου για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

Όλες οι παραπάνω εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και ξεχωριστά στην περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία των υδραυλικών του οικήματός σας και το νέο κομμάτι να συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο.

Στην περίπτωση κατασκευής ενός νέου οικήματος ή ανακαίνισης ή παρουσίας οποιασδήποτε βλάβης που χρήζει επισκευής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εργασίες Ύδρευσης