Πυρόσβεση

Είναι γνωστό πως κάποιοι χώροι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη πυρασφάλειας από άλλους με αποτέλεσμα η τοποθέτηση πυροσβεστήρων να μην αποτελεί ικανοποιητική ή επαρκή λύση.

Σας παρέχουμε λοιπόν, τη δυνατότητα εγκατάστασης δικτύου πυρόσβεσης για μεγαλύτερη ασφάλεια σε επαγγελματικούς χώρους ή οικίες. Αναλαμβάνουμε επίσης, την επισκευή του υπάρχοντος δικτύου σε περίπτωση βλάβης.