Εγκατάσταση Fan Coil

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση fan coil συστημάτων θέρμανσης – ψήξυς. Πρόκειται για εσωτερικές μονάδες κλιματισμού που δουλεύουν με κύκλωμα νερού χρησιμοποιώντας νερό σχετικά χαμηλής θερμοκρασίας (περίπου 50 °C) και διοχετεύουν αέρα στο χώρο όπου βρίσκονται τοποθετημένα με τη βοήθεια ανεμιστήρα. Είναι δυνατόν να συνδεθούν με λέβητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου και να επιτευχθεί η παροχή ζεστού μόνο αέρα. Μπορούν ωστόσο να συνδεθούν και με αντλία θερμότητας με αποτέλεσμα την παροχή θερμού και ψυχρού αέρα.

Υπάρχουν δε, αρκετές μορφές τερματικών μονάδων fan coils (οροφής, δαπέδου, οροφής κρυφά ή καναλάτα) μέσα από τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε αυτή που εξυπηρετεί περισσότερο τις ανάγκες του χώρου μας και τις δικές μας απαιτήσεις.

Έχοντας πλέον επιλέξει την τοποθέτηση fan coils  στο χώρο μας έχουμε τον πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε δωματίου ξεχωριστά βάσει των αναγκών του με θέρμανση ή ψύξη παράλληλα.

Αν επιθυμείτε την τοποθέτηση fan coils ή και ολόκληρη την εγκατάσταση μαζί με τα τερματικά στο χώρο σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.